Giới thiệu.
Phong thủy tiếng hán việt là gió và nước, là những tác động của địa lý đối với cuộc sống con người.
Nhiều người cho rằng phong thủy là mê tín dị đoan nhưng mình phần nào tin vào phong thủy. Có nhiều thứ khoa học chưa giải thích được chứ không phải là không đúng.

Mình muốn học hỏi, thu thập kiến thức về phong thủy nên tạo serial bài về học phong thủy.

 

Bài 1: Ngôi nhà có địa thế bên trái cao (dài) hơn bên phải
Nếu từ trong nhà nhìn ra mà thấy địa hình bên trái cao (hoặc dài) hơn bên phải, ví dụ như là có cái cầu cao ở bên trái ngôi nhà. Địa thế như thế người ta gọi là Rồng cao hổ thấp, gia đình đó sẽ có xu hướng là nam gia trưởng, trọng nam khinh nữ hoặc gia đình đó sẽ sinh con trai nhiều (hoặc toàn con trai).
Nếu từ trong nhà nhìn ra mà thấy địa hình bên phải cao (hoặc dài) hơn bên trái, gọi là thế Rồng cao hổ thấp. Gia đình đó sẽ có xu hướng thiên về nữ, nữ cai quan gia đính hoặc sinh con toàn là gái.

Để khắc phục vấn đề trên, người ta thường đặt 3 tượng rồng bên phải (đối với Rồng cao hổ thấp), 3 tượng kỳ lân bên trái (đối với Hổ cao rồng thấp).