Một số ví dụ về file jenkins

Một số ví dụ về file jenkins

1. Jenkins run reviewdog pipeline { agent { label 'ec2-fleet-l' } stages { stage('Build name') { steps { script { currentBuild.displayName = "${BUILD_NUMBER}: ${params.branch}".replace("origin/","") } } } stage('Checkout service') { steps { checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: "${params.branch}"]], doGenerateSubmoduleConfigurations: false, extensions: [[$class: 'RelativeTargetDirectory', relativeTargetDir: "${env.repo_name}"]], submoduleCfg: [], userRemoteConfigs: [[credentialsId: "${env.repo_name}", url: "git@gith...

Debug unit test trong golang

Debug unit test trong golang

1. In go project - Export port 41000 for debugging. - Install dlv: `go install github.com/go-delve/delve/cmd/dlv@latest` ...

Cơ chế hoạt động của javascript và nodejs

Cơ chế hoạt động của javascript và nodejs

Hiện nay nodejs đang nổi lên là ngôn ngữ server rất hot. Nodejs là ngôn ngữ javascript chạy trên server, có ưu điểm là thực thi nhanh, bất đồng bộ. 1. Non-blocking I/O Trong javascript, hầu hết các lời gọi I/O đều là non-blocking. Nghĩa là khi có HTTP request, truy xuất dữ liệu trong DB hoặc đọc ghi vào bộ nhớ thì hệ thống sẽ không tạm dừng (blocking) các đoạn code tiếp theo (như các ngôn ngữ server khác PHP, Ryby,...) mà sẽ trao quyền thực thi những lời gọi I/O n&agra...

Hướng dẫn xin visa vĩnh trú ở Nhật thông qua visa chất lượng cao

Hướng dẫn xin visa vĩnh trú ở Nhật thông qua visa chất lượng cao

1. Mở đầu Theo trang chủ của cục xuất nhập cảnh, có 4 con đường để xin visa vĩnh trú ở Nhật: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html Bài này mình xin trình bày cách đăng ký visa vĩnh trú thông qua cách tính điểm của visa chất lượng cao (gọi tắt là clc), và cách xin cho cả gia đình. Khi xin visa vĩnh trú theo cách thông thường, bạn phải ở Nhật trên 10 năm mới đủ điều kiện đăng ký, nhưng khi bạn xin qua c&aac...

Các tác phẩm văn học đã đọc

Các tác phẩm văn học đã đọc

Văn học đem đến cho con người không chỉ tri thức, văn học còn nuôi dưỡng tâm hồn, khiến chúng ta có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn về thế giới quanh mình và biết yêu thương, trân trọng những giá trị vật chất và tinh thần. Danh sách dưới đây bao gồm những sách truyện, văn học mình đã đọc chứ không bao gồm những sách về chuyên ngành. Thứ tự sắp xếp theo thời gian đã đọc quyển sách đó (theo trí nhớ, số ghi phía sau là năm đọc), những cuốn in đậm là nhữ...

Dùng thẻ bảo hiểm y tế ngành IT đăng ký đi du lịch ở Nhật

Dùng thẻ bảo hiểm y tế ngành IT đăng ký đi du lịch ở Nhật

1. Giới thiệu Nếu bạn đang làm việc trong một công ty IT của Nhật, công ty của bạn nằm trong hiệp hội 関東ITソフトウェア健康保険組合 (ITKenpo) thì bạn có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký đi du lịch để được giảm một phần chi phí đấy. ITKenpo hỗ trợ nhiều loại hình như du lịch trong nước, du lịch nước ngoài, thể thao, golf,... Bạn có thể tham khảo chi tiết ở link ...

Cách đăng ký gia hạn visa Nhật Bản online

Cách đăng ký gia hạn visa Nhật Bản online

1. Giới thiệu Nếu bạn đã từng lên cục xuất nhập cảnh (XNK) để đăng ký thay đổi hoặc gia hạn visa, chắc bạn cũng sẽ cảm thấy khá mất thời gian và công sức. Nếu quên hay thiếu sót giấy tờ nào đó, xem như ngày đi đó của bạn hóa công cốc và phải lên kế hoạch đi lại vào ngày khác. Từ tháng 3 năm 2022, cục XNK đã cho phép đăng ký online, giúp chúng ta có thể thoải mái đăng ký vào bất cứ thời điểm nào nếu thí...

Chuẩn cấu hình eslint, prettier cho react sử dụng typescript

Chuẩn cấu hình eslint, prettier cho react sử dụng typescript

1. Cài đặt thư viện Sử dụng các thư viện sau: eslint: báo lỗi cú pháp và các anti-pattern cho code https://github.com/eslint/eslint typescript-eslint: báo lỗi cú pháp cho typescript sử dụng eslint  https://github.com/typescript-eslint/typescript-eslint eslint-plugin-react: báo lỗi cú pháp cho react sử dụng eslint https://github.com/yannickcr/eslint-plugin-r...

Các thủ tục cần làm khi sinh con ở Nhật

Các thủ tục cần làm khi sinh con ở Nhật

1. Giới thiệu Khi bạn sinh con ở Nhật, sẽ có nhiều thủ tục phải làm, nhất là khi bạn lại là người nước ngoài. Đối với những người vừa đi làm vừa chăm con sẽ khó có nhiều thời gian để sắp xếp làm các thủ tục đó. Vì vậy, bài này mình xin trình bày và liệt kê các giấy tờ cần thiết cần làm khi sinh con tại Nhật. Lúc nhập viện sinh con, bạn phải yêu cầu bệnh viện cấp cho mình 2 tờ giấy chứng sinh gốc, một để nộp cho đại s�...

Cách học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Cách học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Mình mới lấy được chứng chỉ AWS Security - Specialty với số điểm 900 vào ngày 8/5/2021   Thông tin về chứng chỉ bạn xem ở https://aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty/  Để lấy được chứng chỉ này, bạn cần phải lấy chứng chỉ AWS Solutions Architect trước, cách học chứng chỉ AWS Solutions Architect mình đ&at...