Các tác phẩm văn học đã đọc

Các tác phẩm văn học đã đọc

Văn học đem đến cho con người không chỉ tri thức, văn học còn nuôi dưỡng tâm hồn, khiến chúng ta có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn về thế giới quanh mình và biết yêu thương, trân trọng những giá trị vật chất và tinh thần. Danh sách dưới đây bao gồm những sách truyện, văn học mình đã đọc chứ không bao gồm những sách về chuyên ngành. Thứ tự sắp xếp theo thời gian đã đọc quyển sách đó (theo trí nhớ, số ghi phía sau là năm đọc), những cuốn in đậm là nhữ...

Thơ Hồ Xuân Hương

Thơ Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương khi đi qua chơi chùa Trấn Quốc, ngó lên cái chuông chùa và mời các thầy làm thơ về vẫn Uông, các thầy nhìn nhau không biết nói gì, cô liền tự mình ngâm: Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông. Chúng bảo nhau rằng "ấy ái uông".   Cảnh chồng chung: Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng Chém cha cái kiếp lấy chồng chung! Năm thì mười hoạ chăng hay c...