Ngũ hành tương sinh tương khắc.

Ngũ hành tương sinh tương khắc.

  Ngũ hành bao gồm 5 thuộc tính thiên nhiên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cách để dễ nhớ ngũ hành tương sinh:   - Kim sinh Thủy: Trường hợp này khó nhớ (Kim thuộc chi Càn, càn là Trời, trời tạo mưa là thủy). - Thủy sinh Mộc: Nước làm tốt cây cối. - Mộc sinh Hỏa: Gỗ đốt th&agrav...

Học phong thủy P1

Học phong thủy P1

Giới thiệu.Phong thủy tiếng hán việt là gió và nước, là những tác động của địa lý đối với cuộc sống con người.Nhiều người cho rằng phong thủy là mê tín dị đoan nhưng mình phần nào tin vào phong thủy. Có nhiều thứ khoa học chưa giải thích được chứ không phải là không đúng. Mình muốn học hỏi, thu thập kiến thức về phong thủy nên tạo serial bài về học phong thủy.   Bài 1: Ngôi nhà có địa thế bên trái cao (dài) hơn b&...