Chủ đề Lạc Việt Tàu
Hà đồ - Lạc thư                  đồ hình hà đồ lạc thư
Tiên thiên bát quái              tiên thiên bát  quái
Hậu thiên bát quái

     hậu thiên bát quái lạc việt

   Hậu thiên bát quái của tàu

      hậu thiên bát quái tàu

Lạc thư - Hà đồ phối bát quái

       hà đồ phối hậu thiên lạc việt         

          Hà đồ phối hậu thiên Lạc việt 

       Lạc thư phối Hậu thiên bát quái

      Lạc thư phối hậu thiên bát quái 

       Hà Đồ phối Tiên Thiên bát quái

         Hà Đồ phối Tiên Thiên bát quái

Quan hệ thiên can và ngũ hành

                         Quan hệ thiên can và ngũ hành

- Hợp hóa suy diễn từ nguyên lý sinh khắc Ngũ hành, như Giáp là Mộc dương, Kỷ là Thổ âm, Mộc khắc Thổ nhưng khác tính hút nhau, do đó Giáp Kỷ tương hợp.

- Thiên can tương xung suy diễn từ nguyên lý Ngũ hành xung khắc, như Giáp là Mộc dương, Canh là Kim dương, Kim khắc Mộc, cùng tính đẩy nhau, cả hai có phương vị đối nhau do đó tương xung.

Thiên can phối hà đồ bát quái

thiên can phối hà đồ bát quái lạc việt
        Thiên can phối hà đồ bát quái lạc việt

  Ko tìm được
Địa chi phối theo bát quái    địa chi bát quái lạc việt  Ko tìm được

 

Link tham khảo:

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/profile/3-thi%C3%AAn-s%E1%BB%A9/?do=content&type=forums_topic_post&change_section=1

https://lyso.vn/viewtopic.php?t=94524