Cách tính quyền trong AWS

Cách tính quyền trong AWS

1. Mở đầu Khi làm việc hay quản lý với AWS, bạn bắt buộc phải nắm được cách tính quyền cho các tài nguyên trong AWS. Các quyền trong AWS được quản lý ở các đơn vị sau: Organization SCPs (Service Control Policies) Resource-based policies IAM permission boundaries Session policies Identity-based policies   Để tín...

Sử dụng Cross Account một cách bảo mật trong AWS

Sử dụng Cross Account một cách bảo mật trong AWS

1. Giới thiệu Ngày nay, có nhiều công ty chuyển sang sử dụng cloud nhiều hơn và AWS là lựa chọn hàng đầu của họ. Khi dịch vụ, hệ thống của công ty càng lớn, đòi hỏi công ty cần một bên thứ ba giúp họ cải thiện hệ thống cũng như kiểm tra, xem xét các vấn đề bảo mật trong hệ thống của mình. Để bên thứ ba có thể khảo sát được hệ thống của mình, các công ty sẽ phải làm cách nào đó cấp quy...

Kiến thức về AWS IAM

Kiến thức về AWS IAM

1.Giới thiệu. IAM viết tắt của dịch vụ Identity and Access Management. IAM có 4 nhóm chính đó là: User là người dùng, ví dụ công ty bạn có 5 dev và bạn muốn tạo tài khoản cho 5 dev này sử dụng thì bạn có thể tạo ra 5 User khác nhau rồi đưa password và username cho họ đăng nhập. Group là nhóm để phân nhóm các user với nhau, vì dụ bạn mu�...