Khi sử dụng AWS EC2, bạn cần phải biết các loại trả phí sau đây để có thể lựa chọn phù hợp và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

AWS EC2 có các lựa chọn trả phí như sau:

 • On-Demand
 • Spot Instances
 • Reserved Instances
 • Saving Plans
 • Dedicated Hosts

1. On-Demand

On-Demand nghĩa là bạn sử dụng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, giá có thể tính theo giờ hoặc theo giây, thông thường nhiều người hay sử dụng mặc định là loại này.

Loại sử dụng này thường phát sinh chi phí cao do mỗi khi bạn chạy một EC2 Instance, giá sẽ được tính theo thời gian chạy, dù cho EC2 Instance của bạn đang không chạy tác vụ gì, không chạy process gì bạn vẫn phải trả tiền cho nó, trừ khi bạn tắt nó đi.

 

Loại này thích hợp sử dụng trong những trường hợp sau:

 • Bạn không biết dịch vụ của bạn sẽ chạy ổn định, lâu dài hay không nên bạn sẽ không muốn trả tiền hợp đồng trước mà muốn dùng từng nào thì trả từng nấy.
 • Bạn muốn sử dụng để phục vụ quá trình develop hay testing.

Giá của loại này bạn có thể tham khảo ở https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

 

2. Spot Instances

Spot Instances nghĩa là bạn chỉ trả phí sử dụng khi instance được bật lên, những lúc tắt sẽ không bị tính phí, loại này phù hợp cho các dịch vụ không yêu cầu chạy liên tục, có thời gian khởi động và kết thúc thay đổi liên tục ví dụ như là chạy CI/CD. So với On-Demand tính phí liên tục 24 giờ/ngày thì loại này rẻ hơn rất nhiều, on-demand còn tính giá theo giờ đắt hơn loại này nên Spot Instances có thể tiết kiệm tới 90% chi phí so với on-demand.

Loại này thích hợp sử dụng trong những trường hợp:

 • Dịch vụ có thời gian khởi động và kết thúc ngắn như: CI/CD, data analysis, batch jobs, background processing.

 

Giá của loại này bạn có thể tham khảo ở https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/

Spot Instance trong AWS EC2

 

 

3. Reserved Instances

Reserved Instances nghĩa là bạn sẽ ký hợp đồng với AWS để trả phí EC2 Instance trong khoảng thời gian từ 1 tới 3 năm. Vì phải ký hợp đồng trả trước nên có thể tiết kiệm chi phí tới 75% so với loại on-demand.

Reserved Instances có 2 loại là:

 • Standard Reserved Instances
 • Converible Reserved Instances: có thể lấy tài nguyên của nhiều loại instance khác nhau, ví dụ lấy vCPU của loại này và lấy memory của loại khác.

Ngoài 2 loại trên thì còn một loại ở một số region là Scheduled Reserved Instances: là loại có thể cố định thời gian bật và tắt instance, chỉ tính tiền trong thời gian bật instance. Loại này phù hợp với các job chạy trong một khoảng thời gian cố định biết trước (VD như batch chạy vào 3h sáng tới 4h sáng mỗi cuối tuần). Scheduled Reserved Instances gần giống với Spot Instance chỉ khác ở điểm Scheduled Reserved Instances phải biết thời gian chạy cố định, còn Spot Instace có thời gian chạy linh hoạt, không cần cố định.

Reserved Instances sẽ cố định Availability Zone cho bạn (xem thêm về Availability Zone tại đây).

 

Loại này thích hợp sử dụng trong những trường hợp:

 • Dịch vụ của bạn đang chạy ổn định, yêu cầu tài nguyên máy tính khá cố định.
 • Dịch vụ của bạn yêu cầu phải có một tài nguyên tối thiểu nào đó.
 • Bạn có khả năng ký hợp đồng thuê EC2 trong từ 1 tới 3 năm.

Bạn có thể tham khảo giá tại https://aws.amazon.com/ec2/pricing/reserved-instances/pricing/

 

4. Saving Plans

Saving Plans có thể xem là sự cải tiến của Reserved Plans, bạn vẫn phải ký hợp đồng từ 1 tới 3 năm như Reserved Plans, nhưng bạn lại có thể quy định số tiền mình trả để sử dụng hết hoặc một phần giá rẻ của hợp đồng. Ví dụ Reserved Instances hợp đồng 1 năm bạn phải trả phí là 20 đô/giờ để tiết kiệm được 70% so với on-demand Instances, thì Saving Plans bạn có thể chỉ muốn trả 10 đô/giờ để chỉ sử dụng phần giá rẻ đó trong nửa năm, nếu sau nửa năm hết tiền giá rẻ mà bạn không tạo Saving Plans mới thì sẽ tính theo on-demand như bình thường.

Đó là ví dụ đơn giản về cách dùng của Saving Plans, bạn có thể xem ví dụ cụ thể hơn tại https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/sp-applying.html.

Reserved Plans yêu cầu bạn phải cố định loại EC2 Instance tức là cố định phần tài nguyên ở mức nào đó (kể cả có dùng Convertible Reserved Instance) để tính giá theo loại EC2 Instance, nhưng với Saving Plans chi phí được tính theo giờ như ví dụ trên. Fargate thích hợp để sử dụng loại này.

Saving Plan có 2 loại là:

 • EC2 Instances Saving Plans gần giống với Standard Reserved Instances:

        AWS Saving Plan

 • AWS Compute Saving Plans gần giống với Convertible Reserved Instances:

         AWS Saving Plans

Cách tính giá của Saving Plans bạn tham khảo ở https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-savings-plans-for-aws-compute-services/ .

 

5. Dedicated Host

Là bạn thuê luôn cố định phần cứng EC2 từ AWS để sử dụng.

Giá của loại này bạn xem ở https://aws.amazon.com/ec2/dedicated-hosts/pricing/

 

Link tham khảo:

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/